خبرگزاری میزان-رئیس جمهور در ادامه سفر به استان هرمزگان، دقایقی پیش وارد جزیره هرمز شد و با اهالی این جزیره گفتگو کرد.

 

 

در همین زمینه:

 رئیس جمهور وارد بندرعباس شد