خبرگزاری میزان-مسافران پرواز ایران ایر ۱۸:۲۰ به مقصد استانبول بیش از ۲ ساعت در هواپیما حبس شدند و با وجود سوال از خدمه پرواز، دلیلی برای تاخیر ارایه نشده است. ایرباس ۳۰۰ ایران‌ایر به صورت کامل مسافر گیری شده است.