آرشیو نظرسنجی
کدام تیم قهرمان جام جهانی روسیه خواهد شد؟
فرانسه
83.02%

کرواسی
16.98%