جامعه - آموزش، محیط زیست و میراث فرهنگی
آموزش مدارس از آبان ماه حضوری است

آموزش مدارس از آبان ماه حضوری است

معاون آموزش متوسطه و رییس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده آموزش‌ها را از مهرماه به صورت مجازی آغاز و از آبان ماه به صورت تدریجی، آرام و اقتضایی به سمت آمووزش‌های حضوری پیش خواهیم برد.
افزایش ضریب حفاظتی مناطق الویت جدی محیط زیست

افزایش ضریب حفاظتی مناطق الویت جدی محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در جریان بازدید و دیدار با باغداران و روستائیان منطقه پشت کوه بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه گفت: برای ما حفظ حیات وحش از هرگونه آسیب و گزند احتمالی خصوصا در مناطقی که دارای مستثنیات سکونتگاهی و یا مجاور باغات و مناطق روستایی است اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.
بازگشایی تدریجی مدارس در تهران از آبان

بازگشایی تدریجی مدارس در تهران از آبان

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه سیاست دولت مبنی بر بازگشایی آرام مدارس است، گفت: به جز پایه‌های اول و هنرستان‌ها، در نیمه دوم آبان ماه بازگشایی تدریجی با تأیید وزارت بهداشت خواهیم داشت.
تلاش داریم زمینه نصیب آموزشی برابر را برای همه دانش آموزان مهیا کنیم

تلاش داریم زمینه نصیب آموزشی برابر را برای همه دانش آموزان مهیا کنیم

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: خواهیم کوشید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، توسعه عدالت آموزشی، توجه به همه دانش آموزان به ویژه مناطق محروم، مشارکت دادن خانواده‌ها به عنوان شرکای اصلی تعلیم و تربیت و استفاده از ظرفیت نهاد‌های دیگر، آسیب‌های تربیتی دوسال اخیر را تا حد امکان جبران و زمینه نصیب آموزشی برابر را برای همه دانش آموزان مهیا کنیم.