جامعه - آموزش، محیط زیست و میراث فرهنگی
همه چیز در مورد واکسیناسیون دانش آموزان/آیا واکسیناسیون دانش آموزان اجباری است؟
گفت‌وگو|

همه چیز در مورد واکسیناسیون دانش آموزان/آیا واکسیناسیون دانش آموزان اجباری است؟

مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، گفت‌:واکسیناسیون برای هیچ یک از گروه‌های سنی تا به حال اجباری نبوده است، اما این امکان وجود دارد که ارائه خدمات به افراد واکسینه نشده با محدودی هایی مواجه باشد.
کلاس اولی‌ها، هفته‌ای یک روز به مدرسه می‌روند

کلاس اولی‌ها، هفته‌ای یک روز به مدرسه می‌روند

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سال تحصیلی را با شبکه شاد آغاز می‌کنیم گفت:، اما برای پایه‌های اول ابتدایی دستور دادیم از آن جهت که حتما باید با معلمان آشنا شوند، با رعایت پروتکل‌ها به صورت گروهی حداقل یک روز در مدرسه حضور یابند و بعد وارد فضای شاد شوند.
زمینه ایجاد آموزش‌های حضوری و تدریجی را فراهم می‌کنیم

زمینه ایجاد آموزش‌های حضوری و تدریجی را فراهم می‌کنیم

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آسیب‌های ناشی از کرونا در بخش‌های مختلف گفت: در این میان آموزش بیشترین آسیب‌ها را دید و امید است با برنامه طراحی شده برای امسال، زمینه استمرار آموزش‌ها به صورت حضوری و تدریجی فراهم و دنبال کنیم.
همکاری میراث فرهنگی با شهرداری در پروژه‌های مرمتی
گفت‌و‌گو|

همکاری میراث فرهنگی با شهرداری در پروژه‌های مرمتی

معاون میراث فرهنگی استان تهران گفت: همکاری میراث فرهنگی و شهرداری مستلزم این است تا ارتباط حوزه‌های کارشناسی میراث فرهنگی و شهرداری گسترش پیدا بکند. از این جهت ما جلسات مشترک متعددی را با مسوولان شهری پیرامون مسائل و دغدغه‌های مربوط به فضا‌ها و بافت‌های تاریخی تهران برگزار می‌کنیم.
لزوم توجه به انعطاف پذیری روانی - اجتماعی در آموزش
گفت‌وگو|

لزوم توجه به انعطاف پذیری روانی - اجتماعی در آموزش

مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش، گفت‌:بهره گیری از انعطاف پذیری روانی- اجتماعی و متناسب سازی آموزش‌ها و با ویژگی‌های رشدی در شیوه آموزش موثر است.
آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس ایرانی در خارج از کشور فراهم است

آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس ایرانی در خارج از کشور فراهم است

سرپرست مرکز امور بین الملل آموزش و پرورش گفت: آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس ایرانی در خارج از کشور را داریم و شروع آموزش مطابق با تقویم سال تحصیلی کشور ایران است، ولی در برخی کشور‌ها باید تابع قوانین و مقررات و تقویم اجرایی آن کشور باشیم. در برگزاری مدارس به صورت حضوری باید طبق پروتکل و دستورالعمل همان کشور‌ها عمل کنیم.
زمان بازگشایی مدارس اعلام شد

زمان بازگشایی مدارس اعلام شد

مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت:ممکن است پروسه واکسیناسیون یک پروسه طولانی شود و هنوز این موضوع قابل پیش‌بینی نیست، بنابراین ممکن است زمان‌بندی یک مقدار تأخیر داشته باشد، اما در راستای بازگشایی‌ها واکسیناسیون هم انجام خواهد شد.