اقتصاد - اقتصاد و قضا
آموزش ۳۰۰ صادرکننده توسط سازمان توسعه تجارت ایران

آموزش ۳۰۰ صادرکننده توسط سازمان توسعه تجارت ایران

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سازمان مدیریت صنعتی دوره‌های آموزشی مورد نیاز تجارت خارجی کشور را برگزار خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود بیش از سیصد صادرکننده از دوره‌های آموزشی طراحی شده استفاده کنند.
افتتاح مرکز همکاری‌های مشترک صنایع کوچک و متوسط ایران و چین

افتتاح مرکز همکاری‌های مشترک صنایع کوچک و متوسط ایران و چین

همزمان با انعقاد تفاهم نامه گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و انجمن همکاری‌های بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط شانگهای، مرکز همکاری‌های مشترک صنایع کوچک و متوسط ایران و چین نیز در تهران و شانگ‌های افتتاح شد.
پیشگیری از بیکاری ۱۸ هزار نفر توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی دستگاه قضا/ جای خالی سازمان «بازسازی» در ساختار اقتصادی کشور
پرونده رادیویی ۱| صوت

پیشگیری از بیکاری ۱۸ هزار نفر توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی دستگاه قضا/ جای خالی سازمان «بازسازی» در ساختار اقتصادی کشور

مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بیان اینکه در دوران جدید تحول دستگاه قضایی، سیاست احیای کارخانه‌های تعطیل و یا ارتقای شرکت‌های نیمه تعطیل مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از آنجا که تعطیلی یک واحد تولیدی آثار و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، اداره تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضائیه است به جای آنکه شرکت‌های ورشکسته را تعطیل کند آن‌ها را تحت نظر خود قرار می‌دهد.