برچسب ها - آخرین خبر از بورس

خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 413 واحدی در ارتفاع 61 هزار و 734 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۱۱۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس تا این لحظه با افت 238 واحد به کانال 61 هزار واحد سقوط کرد.
کد خبر: ۱۱۰۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 86 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 147 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۱۰۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 16 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 233 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۹۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 94 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 216 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۹۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 17 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 392 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۷۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 45 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 374 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۶۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 27 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 577 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۶۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 3 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 639 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۴۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 99 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 635 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۳۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۷


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 74 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 720 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۲۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 17 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 889 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۰۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 142 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 871 واحد ایستاد.
کد خبر: ۱۰۰۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 94 واحدی در ارتفاع 63 هزار و 13 واحد ایستاد.
کد خبر: ۹۹۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 12 واحدی در ارتفاع 63 هزار و 56 واحد ایستاد.
کد خبر: ۹۷۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت یک واحدی در ارتفاع 62 هزار و 999 واحد ایستاد.
کد خبر: ۹۶۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 73 واحدی در ارتفاع 63 هزار واحد ایستاد.
کد خبر: ۹۵۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۶


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 86 واحدی در ارتفاع 62 هزار 855 واحد ایستاد.
کد خبر: ۹۴۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 5 واحدی در ارتفاع 62 هزار 942 واحد ایستاد.
کد خبر: ۹۳۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰


خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 10 واحدی در ارتفاع 62 هزار 803 واحد ایستاد.
کد خبر: ۹۱۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴