برچسب ها - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۹۰ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۹ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۸ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۷ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۶ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۵ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۴ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۳ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۲ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۱ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۸۰ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۹ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۸ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۷ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۶۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۶ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۴۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۵ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۴۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۵


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۴ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۴۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۳ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۴۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۲ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۴۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


پکیج آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده را برای شما گردآوری کرده ایم که جلسه ۷۱ آن منتشر شده است را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۳۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱