برچسب ها - بسته جامعه

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز هجدهم فروردین ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۱۴۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست و چهارم اسفند ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۱۰۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیستم اسفند ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۰۸۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز سیزدهم اسفند ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۰۶۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز ششم اسفند ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۰۴۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز ۱۱ بهمن ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۷۵۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز ۸ بهمن ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۶۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز ۴ بهمن ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۹۵۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴


در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز پنجم آبان ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۶۸۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به جنگ‌های داخلی کشورش، گفت: مردم افغانستان از درگیری و جنگ خسته شده اند.
کد خبر: ۶۶۶۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


بسته جامعه|۳۱ فروردین
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یک شنبه ۳۱ فروردین ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۶۱۴۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


بسته جامعه| ۲۱ بهمن
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۹۵۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


بسته جامعه|۱۵ دی
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یکشنبه ۱۵ دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۸۳۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


بسته جامعه|۱۰ دی
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز سه شنبه ۱۰ دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۸۲۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


بسته خبری
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یکشنبه ۳ آذر ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۷۰۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


بسته حوادث
در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یکشنبه ۳ آذر ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۷۰۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


بسته جامعه میزان
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یکشنبه ۱۴ مهرماه می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۶۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


بسته جامعه میزان
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یکشنبه ۷ مهرماه می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۴۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


بسته جامعه میزان
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز شنبه ۶ مهرماه می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۳۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


بسته جامعه میزان
در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز چهار شنبه ۳ مهرماه می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۲۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳