برچسب ها - تلاوت صفحه

تلاوت صفحه پانصد و نود و چهارم «سوره فجر آیه ۲۴ تا ۳۰ و سوره بلد از آیه ۱ تا ۲۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۵۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


تلاوت صفحه پانصد و نود و سوم «سوره فجر آیه ۱ تا ۲۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۵۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


تلاوت صفحه پانصد و نود و دوم «سوره اعلی آیه ۱۶ تا ۱۹ و سوره غاشیه ازآیه ۱ تا ۲۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۵۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


تلاوت صفحه پانصد و نود و یکم «سوره طارق آیه ۱ تا ۱۷ و سوره اعلی از آیه ۱ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۵۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


تلاوت صفحه پانصد و نودم «سوره بروج آیه ۱ تا ۲۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۵۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و نهم «سوره انشقاق آیه ۱ تا ۲۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۳۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹


تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و هشت «سوره مرسلات آیه ۲۰ تا ۵۰ و سوره مطففین آیه ۷ تا ۳۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۳۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و هفتم «سوره انفطار آیه ۱ تا ۱۹ و سوره مطففین آیه ۱ تا ۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۳۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و یکم «سوره مرسلات آیه ۲۰ تا ۵۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۳۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و یکم «سوره مرسلات آیه ۲۰ تا ۵۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۱۳۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و چهارم «سوره نازعات آیه ۱۶ تا ۴۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و سوم «سوره نبا آیه ۳۱ تا ۴۰ و سوره نازعات از آیه ۱ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶


تلاوت صفحه پانصد و هشتاد و دوم «سوره نبا آیه ۱ تا تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


تلاوت صفحه پانصد و هشتادم «سوره انسان از آیه ۲۶ تا ۳۱ و سوره مرسلات از آیه ۱ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و نهم «سوره انسان از آیه ۶ تا ۲۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۲


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و هشتم «سوره قیامه از آیه ۲۰ تا ۴۰ و سوره انسان از آیه ۱ تا ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و ششم «سوره مدثر از آیه ۴۸ تا ۵۶ و سوره قیامه از آیه ۱ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و ششم «سوره مدثر از آیه ۱۸ تا ۴۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و پنجم «سوره مزمل از آیه ۲۰ و سوره مدثر از آیه ۱ تا ۱۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و چهارم «سوره مزمل از آیه ۱ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷