برچسب ها - حمیده نانکلی

محمدرضا در پاسخ به سوالات مجری یک خبرگزاری خارجی درباره شکنجه کنترل خود را از دست داد و با عصبانیت اخبار روزنامه‌های مطرح دنیا در این زمینه را رد می‌کند.
کد خبر: ۵۹۲۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


الان از دو سه روزی که قرار بود بیایم اینجا وضعیت روحی من بهم ریخت. مثل فیلمی می ماند که شاید کل فیلم یادتان نباشد ولی بعضی صحنه ها خود به خود برایتان تداعی می شود.
کد خبر: ۳۹۴۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸