برچسب ها - شرح و تفسیر خطبه های نهج البلاغه

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و سیزدهم جلسه سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و سیزدهم جلسه دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و سیزدهم جلسه اول نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و دهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه دویست و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نود و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نودم جلسه چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نودم جلسه سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نودم جلسه دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و نودم جلسه اول نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۹۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه بیست و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه بیست و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه بیستم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه نوزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هجدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۲۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هفدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه شانزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه پانزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه چهاردهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه سیزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳