برچسب ها - عمر بنا

برای رهن کامل واحد ۶۷ متری در محدوده سلسبیل به سرمایه ۱۶۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۶۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷


برای رهن واحد ۶۶ متری پیروزی به سرمایه ۱۶۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۶۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


برای رهن کامل واحد ۹۵ متری در منطقه استخر به سرمایه ۴۵۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۶۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


برای رهن واحد ۵۲ متری یافت آباد به سرمایه ۹۲ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۵۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


برای رهن کامل واحد ۵۰ متری در محدوده نارمک به سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۵۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


برای رهن واحد ۱۱۰ متری بلوار فردوس به سرمایه ۴۲۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۵۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


برای رهن واحد ۵۰ متری بریانک به سرمایه ۱۱۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۵۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


برای رهن واحد ۴۰ متری جیحون به سرمایه ۱۴۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۴۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


برای رهن واحد ۵۰ متری منیریه به سرمایه ۱۱۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۰۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


برای رهن کامل واحد ۶۰ متری در محدوده جمهوری به سرمایه ۱۷۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۰۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶


برای رهن کامل واحد ۱۰۰ متری در محدوده تهرانپارس به سرمایه ۴۸۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۱۰۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


برای رهن واحد ۹۵ متری مختاری به سرمایه ۱۶۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۸۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱


برای رهن کامل واحد ۱۰۰ متری در محدوده کوی فردوس به سرمایه ۵۰۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۸۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


برای رهن واحد ۱۱۰ متری شهران به سرمایه ۶۵۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۸۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸


برای رهن کامل واحد ۷۰ متری در محدوده تهران نو به سرمایه ۲۱۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۷۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


برای رهن واحد ۱۱۰ متری سهروردی به سرمایه ۶۰۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۷۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶


برای رهن واحد ۶۰ متری نظام آباد به سرمایه ۱۷۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۷۲۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵


برای رهن واحد ۶۴ متری سردار جنگل به سرمایه ۲۶۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۶۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


برای رهن کامل واحد ۴۵ متری در محدوده امیریه به سرمایه ۹۰ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۶۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


برای رهن کامل واحد ۱۳۰ متری در محدوده قرچک به سرمایه ۱۳۵ میلیون تومانی نیاز است.
کد خبر: ۷۰۵۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱