برچسب ها - پایه پنجم

جدول شماره ۲۲۰ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دو شنبه۳۰فروردین ماه برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۷۸۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


جدول شماره ۲۱۹ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز یک شنبه ۲۹ فروردین اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۷۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


جدول شماره ۲۱۵مدرسه تلویزیونی ایران برای روز چهارشنبه ۲۵ فروردین اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۶۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


جدول شماره ۲۱۴ مدرسه تلویزیونی ایران در روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۶۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


جدول شماره ۲۱۳ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دو شنبه ۲۳ فروردین اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۶۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


جدول شماره ۲۱۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز یک شنبه ۲۲ فروردین ماه برای شبکه‌های آموزش و قرآن اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۵۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


جدول شماره ۲۱۱مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ۲۱ فروردین اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۵۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


جدول شماره ۲۰۸مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ۱۸ فروردین اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۴۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


جدول شماره ۲۰۷ مدرسه تلویزیونی ایران در روز سه شنبه ۱۷ فروردین اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۴۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


جدول شماره ۲۰۷مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه ۱۷ فروردین اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۴۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


جدول شماره ۲۰۶ مدرسه تلویزیونی ایران یک شنبه ۱۵ فروردین اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۳۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


جدول شماره ۱۹۲مدرسه تلویزیونی ایران در روز سه شنبه ۲۶ اسفند اعلام شد.
کد خبر: ۷۱۰۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶


جدول شماره ۱۸۵مدرسه تلویزیونی ایران‌ برای روز سه شنبه ۱۹ اسفند اعلام شد.
کد خبر: ۷۰۸۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


جدول شماره ۱۸۴مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ۱۸ اسفند اعلام شد.
کد خبر: ۷۰۸۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸


جدول شماره ۱۸۳ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز یک شنبه ۱۷ اسفند اعلام شد.
کد خبر: ۷۰۷۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


جدول شماره ۱۸۱مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۱۶ اسفند اعلام شد.
کد خبر: ۷۰۷۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶


جدول شماره ۱۷۸ مدرسه تلویزیونی ایران روز سه شنبه ۱۲ اسفند اعلام شد.
کد خبر: ۷۰۶۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


جدول شماره ۱۷۷مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه ۱۱ اسفند اعلام شد.
کد خبر: ۷۰۵۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


سیما مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۷۴ روز شنبه ۹ اسفندعلام شد.
کد خبر: ۷۰۵۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۷۲ شبکه های آموزش، چهار و قرآن و معارف سیما برای روز چهارشنبه ۶ اسفند اعلام شد.
کد خبر: ۷۰۴۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶