برچسب ها - تلاوت صفحه

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و سوم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و دوم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و یکم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و نهم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۷۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و هشتم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۷۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و هفتم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۷۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و ششم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۷۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و پنجم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و چهارم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و سوم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت دوم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و یکم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصتم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و نهم «سوره النور و سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و هشتم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و هفتم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و ششم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و پنجم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و چهارم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و سوم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲