برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و یکم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتادم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و نهم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و هشتم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و هفتم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و ششم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و پنجم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و چهارم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و سوم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و دوم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و یکم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و نهم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۷۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و هشتم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۷۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و هفتم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۷۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و ششم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۷۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و پنجم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و چهارم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و سوم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت دوم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و یکم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰