برچسب ها - تلاوت صفحه

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و نهم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و هشتم«سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و هفتم«سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و ششم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و پنجم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و چهارم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و سوم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و دوم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و یکم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهلم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و نهم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۲۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و هشتم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۲۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و هفتم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۲۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و ششم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۲۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و پنجم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۲۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و چهارم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۲۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و سوم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۲۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و دوم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و یکم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سیم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰