برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و هشتم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و هفتم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و ششم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و پنجم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و چهارم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و سوم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و دوم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و یکم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاهم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و نهم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و هشتم«سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و هفتم«سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و ششم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و پنجم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و چهارم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و سوم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و دوم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و یکم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهلم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و نهم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۲۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹