برچسب ها - تلاوت صفحه

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و دوم «سوره الحج» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سی و یکم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سیم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و نهم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و هشتم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و هفتم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و ششم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و پنجم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۱۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و پنجم «سوره زمر از آیه ۵۷ تا ۶۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۳۱۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و چهارم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۰۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و سوم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۸۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و دوم «سوره الأنبیاء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۸۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیست و یکم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۸۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و بیستم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۸۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نوزدهم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۷۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هجدهم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۷۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفدهم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۶۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شانزدهم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۶۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پانزدهم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۶۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهاردهم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۶۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵