برچسب ها - تلاوت صفحه

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سیزدهم «سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۶۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و دوازدهم «سوره مریم و سوره طه» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۶۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و یازدهم «سوره مریم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۶۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و دهم «سوره مریم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۲۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نهم «سوره مریم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۲۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتم «سوره مریم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۲۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتم «سوره مریم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۲۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و ششم «سوره مریم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۲۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجم «سوره مریم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۲۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهارم «سوره الکهف» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۲۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و سوم «سوره الکهف» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۲۲۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و دوم «سوره الکهف » را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و یکم «سوره الکهف » را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصدم «سوره الکهف » را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه دویست و نود و نهم «سوره الکهف» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۵۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه دویست و نود و هشتم «سوره الکهف» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه دویست و نود و هفتم «سوره الکهف» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه دویست و نود و ششم «سوره الکهف» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه دویست و نود و پنجم «سوره الکهف » را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه دویست و نود و چهارم «سوره الکهف » را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۱۹۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵