بین الملل - غرب آسیا و آفریقا
یمن پیروز جنگ با عربستان

یمن پیروز جنگ با عربستان

اظهارنظر ادعایی مقام‎های سعودی برای مذاکره در مورد آتش بس در یمن بیانگر موقعیت تضعیف شده آن‌ها در این جنگ است.