صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم در رسیدگی

سلام درگیری در شهر دیگری رخ داده در حالی که هر دو طرف اهل شهر دیگری هستند آیا شکایت طرفین در شهر خود یعنی شعر غیر از محل وقوع مشکلی ندارد؟

 

پاسخ: ملاک رسیدگی مرجع قضایی محل وقوع جرم است.


لینک کوتاه: https://www.mizan.news/?p=4442310