خروج از تحت قیمومت

آیا این امکان وجود دارد که پسری، حق قیمومیت پدر خودش(در واقع پدربزرگ) را از نوه بگیرد؟ پدر بزرگ به شهادت تمامی اطرافیان رفتار موجهی ندارد. آیا میشه در دفترخانه، شوهر ثبت کند که در صورت خدای نکرده فوت، پدربزرگ پدری حقی در قبال نوه نداره و اختیار کودک با مادر است؟

 

پاسخ کارشناس: خیر این امکان وجود ندارد. اما ذکر نکاتی در این خصوص ضروری است. مطابق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند:

۱ – کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی بتقصیر.

۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.

۴– کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.

۵– کسیکه خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.

از طرف دیگر مطابق ماده ۱۲۴۳ قانون مذکور، در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است.هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

اما در خصوص خروج از تحت قیمومت نیز باید به مواد ذیل اشاره داشت. 

ماده ۱۲۵۳ بیان می دارد، پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

همچنین مطابق ماده ۱۲۵۴، خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید.تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.


لینک کوتاه: https://www.mizan.news/?p=4424159