گواهی انحصار وراثت و تحریر ترکه

چگونه بفهمم شوهرم که فوت کرده ۲۰ روزه چند تا عابر بانک داشت.

 

پاسخ کارشناس: ابتدا گواهی انحصار وراثت اخذ و بعد نسبت به تحریر ترکه اقدام کنید.


لینک کوتاه: https://www.mizan.news/?p=4447635