برای دستیابی به توافق هسته ای قوی و پایدار جدی هستیم

وزیر امور خارجه در نشست داووس: اخیراً ابتکار جدیدی برای احیای توافق هسته‌ای مطرح کرده‌ایم؛ هنوز به جایی نرسیده ایم که بتوانیم به طرف آمریکایی اعتماد کنیم.


لینک کوتاه: https://www.mizan.news/?p=4285446