سرویس فدراسیون والیبال ایران

اولتیماتیوم FIVB به فدراسیون‌ والیبال ایران در خصوص بدهی‌های باشگاه شهرداری ارومیه

FIVB به فدراسیون‌ والیبال ایران در خصوص بدهی‌های باشگاه شهرداری ارومیه اولتیماتیوم داد....