بین الملل - غرب آسیا و آفریقا
نقش تعیین کننده «مارب» در سرنوشت جنگ یمن

نقش تعیین کننده «مارب» در سرنوشت جنگ یمن

نقش راهبردی و تعیین کننده منطقه راهبردی مارب در تعیین سرنوشت جنگ یمن موجب شده تا عربستان و هم پیمانان آن نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن پیشروی نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در این جبهه به کار ببندند.